Welkom! - Activiteiten - RIMNieuws - Actueel - Dossiers - Mechelenbinnenstebuiten - Externe links - Contact

Web Design by:

LHOON

Open brief aan het Stadsbestuur

Mechelen, 4 januari 2000

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Stadhuis
2800 Mechelen

De ondergetekenden zijn verontruste en geïnteresseerde burgers en afgevaardigden van diverse verenigingen (o.a. RIM vzw, Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen vzw, Gidsenbond Mechelen vzw, Van Onderuit, Bestuur Mechelse Cultuurraad).

Wij zien in het Lamot-project een unieke gelegenheid om boven de Mechelse middelmatigheid uit te stijgen. Door de herbestemming van de Lamot-site kan een aanzienlijke meerwaarde aan de Mechelse binnenstad worden toegekend.

Wij verzetten ons tegen het vernietigen van de oudste structuur van de stad en tegen de afbraak van de Pekton. 
Wij eisen dat alle wettelijke reglementeringen en procedures naar inhoud en naar geest gerespecteerd worden.

Wij vragen daarom vòòr 12 januari 2000 een overleg met alle betrokken partijen, met de bouwpromotoren Wilma en Lenaerts, en met de politiek verantwoordelijken.

Dit is een open brief die wordt bekend gemaakt aan de bevolking en aan de pers. 
 

BEECK Leo, BERTRAND Guy, BLICKX Stephan, CANDRIES Herman, CANDRIES Julius, COPPENS Marc, DE BECKER Leen, DEMETS Rudi, EGELS Patrick, JANS Aloïs, LERICHE Michel, MAES Mark, MICHIELS Luc, NEVEN Hilde, NYSSEN Chris, PEETERS Willy, RUBBEN Marc, VAN DEN BOSSCHE Peter, VAN DUFFEL Willy

(handtekening)
 

Terug naar LAMOT dossier