Welkom! - Activiteiten - RIMNieuws - Actueel - Dossiers - Mechelenbinnenstebuiten - Externe links - Contact

Web Design by:

LHOON

Groen Water: overzicht

Overzicht van de campagne gevoerd door RIM tussen 1993 en 1998 ter behoud van de dekenij en aanpalende gebouwen aan de Wollemarkt te Mechelen

 • Augustus 1993 
  • Rim vraagt bij monde van lic. hist. Patrick De Greef de bescherming aan van de wijk rond de Wollemarkt en gedeelte van de Goswin de Stassartstraat. Hiervoor werd een 36 bladzijden tellende verantwoordingsnota opgesteld. 
  • Geruchten steken de kop op "de dekenij en de 2 aanpalende huizen" aan de Wollemakrt, die een zeer belangrijk onderdeel zijn in de voornoemde wijk, zijn met afbraak bedreigd. De eigenaar, de Metropolitaanse Kerkfabriek van de H. Rumoldus, heeft de bedoeling om de betreffende gebouwen te slopen en te varvangen door een banale nieuwbouw. 
 • September 1993 
  • Rim ziet dit niet zitten en wil de afbraak en nieuwbouwplannen kenbaar maken aan het grote publiek. Op de Openmonumentendag (OMD) zal zij de monumentenbezoekers uitvoerig inlichten en een petitie lanceren ter behoud van de vermelde huizen (bijlage?: affiche + petitie). De bezoekers van de OMD 9/93 reageren massaal tegen de afbraakplannen. Tweeduizend petitieformulieren worden ondertekend. 
 • December 1993 
  • 01/12: De 2000 petities worden overgemaakt aan minister Johan Sauwens. 
  • Mininster van cultuur Johan Sauwens tekent de voorlopige bescherming zoals aangevraagd door Rim in augustus 1993. 
 • Juni 1994 
  • 07/06: Minister Sauwens zet de beschermingsaanvraag op de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten. 
 • November 1994 
  • RIM vraagt aan de stad en de bevolking om nee te zeggen aan de plannen voor afbraak en nieuwbouw. 
 • Mei 1995 
  • 16/05: De kerkfabriek vraagt een bouwvergunning voor afbraak van de panden Wollemarkt 17-19-21 en het bouwen van een dekenij met appartementen. 
  • 19/05: Minister Luc Martens gaat over tot de definitieve bescherming als stadsgezicht van de buurt van het Groen Water zoals door RIM gevraagd. 
 • Augustus 1995 
  • 24/08: Minister Luc Martens verleent machtiging om de gebouwen Wollemarkt 17-19-21 af te breken (dit ondanks het feit dat ze in het midden van het stadsgezicht liggen en er een onvervangbaar onderdeel van vormen) 
 • September 1995 
  • Stad Mechelen geeft negatief advies op de bouwaanvraag. 
 • Februari 1996 
  • Bouwvergunning werd verleend door de gemachtigde ambtenaar dit voor afbraak en nieuwbouw. 
 • Maart 1996 
  • 05/03: Jos Vandenbreeden, directeur van het Sint-Lucasarchief Brussel, schrijft een belangrijke nota over het architectonisch en stedebouwkundig belang van de woningen Wollemarkt 17-19-21. 
  • 29/03: VZW RIM zal samen met De Haes Ivo en De Wint Bart (2 eigenaars uit de onmiddellijke buurt) een Verzoekschrift tot schorsing richten aan de Raad van State. Tevens wordt de vernietiging gevraagd (zie bijlage). Hiervoor word advokaat Eric Van Der Mussele ingeschakeld. 
  • Rim doet een oproep tot financiële steun om in de ultieme poging tot vrijwaring te slagen. 
 • Juni 1996 
  • 05/06: De zaken zijn gepleit. 
  • 28/06: De Raad van State velt een arrest
   • Art. 1: Schorsing machtiging tot afbraak door de minister van cultuur verleend 
   • Art. 2: Schorsing bouwvergunning tot bouwen van appartementsgebouw afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar. 
 • Juli 1997 
  • 16/07: Raad van State: verslag van het Auditoraat 
 • December 1997 
  • 17/12: Raad van State bespreekt voor de laatste maal de eisen en argumenten. 
 • Januari 1998 
  • 28/01: Het vonnis is gevallen...