Welkom! - Activiteiten - RIMNieuws - Actueel - Dossiers - Mechelenbinnenstebuiten - Externe links - Contact

Web Design by:

LHOON

Groen Water: het vonnis.

Hierbij een uittreksel van het arrest nr. 71.256 van de Raad van State. 
 
RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE. 
A R R E S T

nr. 71.256 van 28 januari 1998 in de zaak A. 68.287/X-6570. 

In zake : 

  1. de v.z.w. Restauratie Integratie MECHELEN (R.I.M.),
  2. Ivo DE HAES,
  3. Bart DEWINT,
tegen : 
het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door 
  1. de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening,
  2. de Vlaamse minister van Cultuur, Welzijnen Gezin,
tussenkomende partij : 
    de Metropolitaanse Kerkfabriek SINT-RUMOLDUS,
D E R A A D V A N S T A T E, Xe K A M E R,
B E S L U I T :

Artikel 1. 
Vernietigd worden 

  1. de op 24 augustus 1995 door de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn verleende machtiging tot het afbreken van de gebouwen Wollemarkt 17-19-21 te M echelen en het oprichten van een dekenij en appartementen op dezelfde plaats en
  2. het besluit van de gemachtigde ambtenaar van 6 februari 1996 waarbij aan de Metropolitaanse Kerkfabriek van de Heilige Rumoldus de bouwvergunning wordt verleend voor het oprichten van een dekenij met appartementen na afbraak van bestaande gebouwen aan de Wollemarkt 17-19-21 te Mechelen.
Klik hier om het volledige vonnis te "downloaden". 

(Dit vereist het programma Adobe® Acrobat® Reader. Indien U niet over dit programma beschikt, kan het gratis geladen worden door op het onderstaande icoon te klikken) 

Get Acrobat Reader